Voorwoord

Jan Albert De Bruyne werd, zoals ondergetekende, geboren in 1946, een tot nu toe onovertroffen bierjaar. Beiden waren we dan ook voorbestemd om iets te hebben met het bier hoewel de loopbaan van uw nederige dienaar beperkt bleef tot herbergierschap van "De Zwarte Kat". Zelfs de katte kweek heeft geen onmiddellijke vruchten afgeworpen vermits Aristide omschreven wordt als "het" kat.

Abonneren op Prof. Arnoldus Goedbier RSS