Brouwerij De Brandhaeck

brouwerij van het Karmelietenklooster

1264-1890

Elisabeth Zorghestraat 1
nr. 11 op de wandelkaart van Brugge
Wandelkaart: 
Hoek Elisabeth Zorghestraat en Carmersstraat
Karmelietenklooster / pentekening uit 1796
Situering op plan van Marcus Gerards

Vlakbij het vergane terrein van de Aigle-Belgica was op de hoek van de Carmerstraat  en Elisabeth Zorghestraat in de 13de  eeuw een Karmelietenklooster. Ik heb nooit geweten dat ik op heilige biergrond mijn eerste leerjaar zou doorbrengen. Door dit klooster ontstonden de namen Carmerstraat, Carmersbrug en Bachten Carmers Choor, nu Elisabeth Zorghestraat, genaamd naar een weldoenster van het klooster die er godshuizen liet bouwen welke dan door brouwerij Den ARENT  afgebroken werden... enfin dat verhaal ken je al. Aan dit Karmelietenklooster was ook een brouwerij verbonden, die door niet-broeders werd gerund. Zo vinden we in 1497 Gillis De Zutter als brouwer. Tussen 1510 en 1610 bleek deze brouwerij ook aangesloten te zijn op de moerbuze, welke veel brouwerijen van water voorzag.  Opdat deze Ongeschoeide Karmelieten mochten bedelen binnen de stad moesten ze in ruil daarvoor helpen bij brandbestrijding en hun taak was:  de brandende dakbedekking met een brandhaak verwijderen.

Na het vernielen van kerk en klooster in de Franse revolutie, bleef in 1800 alleen nog de brouwerij over. Op een deel van het terrein kwam in 1861 het Engels Seminarie zich vestigen, en werd op deze plaats de brouwerij DE BRANDHAECK zelfstandig. Deze brouwerij zou ook in de handen komen van Leon De Meulemeester in 1875, voorzien als uitbreiding van Den Arend. In  1890 werd het St.-Leocollege opgericht, en de brouwerij verdween.

Nu staat de lagere school van het St.- Leocollege op deze bierbodem, en alleen de straatnaam doet ons nog denken aan een voorname weldoenster van deze heilige grond : Elisabeth Zorghe. De aalmoezenier van de Brugse brandweer is nog steeds een Ongeschoeide Karmeliet.

We zien een tekening uit 1796 toegeschreven aan Jan Beerblock van het oude Karmelietenklooster.
Dit klooster staat ook duidelijk op het plan van Marcus Gerards.