Brouwerij De Meermin (La Sirène)

ook Marminne genoemd

1540-1933

Langestraat 19-23
nr. 4 op de wandelkaart van Brugge
Wandelkaart: 
Langestraat 23, links ingang van het brouwershuis 1930
Gebouwen brouwerij De Meermin 1992
Gevel brouwerij 1975
Boek over de watervoorziening in de stad

We wandelen de Langestraat terug naar het centrum van de stad. We lopen voorbij de gevel van de vroegere brouwerij De Gouden Boom (nr 45). Wat verderop  was er  op het huisnummer 23 tot begin deze eeuw een filiale van de bank ASLK. Dat was de locatie waar achter deze gevel in de 16de eeuw reeds een brouwerij gevestigd was, die in 1673 de vierde grootste was van de stad. We spreken over brouwerij DE MEERMIN (La Sirène). Bij de uitbouw van de brouwerij in 1800 werden stenen gebruikt afkomstig van de afbraak van de Kathelijne poort.

Vanaf 1892 is het de familie Moulaert die voor veertig jaar zijn boontjes in de brouwketel zal te week leggen. De naam werd verfrans. zoals alles in die tijd, en het werd nu de Brasserie La Sirène. Men brouwde er in hoofdzaak tafelbier.

Op een oude foto uit 1930 zien we naast café Stad Dendermonde links de ingang van het herenhuis van brouwer Moulaert. De brouwerij was achter het huis gelegen en had een uitgang in het Verbrand Nieuwland. Boven de cafédeur zien we nog de vroegere benaming, namelijk Oud Sirèntje welke verwees naar de brouwerij. Het was een bekend “café chantant". In 1950 werd het huis nr. 23 verkocht wat meteen ook het einde was van de caféuitbating

De laatste brouwer Gabriël Moulaert, was minder commercieel aangelegd, en ging na één jaar reeds in 1933 in faling. Gelukkig was hij ook medevennoot in de coöperatieve brouwerij DE LAC. Deze naam zullen wij regelmatig horen in de Brugse brouwerijgeschiedenis, maar de volledige uitleg sparen we voor later op onze bierwandeling, dan valt dat niet zo zwaar.

Maar ondertussen ging de afbraak verder en werden de achterste brouwerijgebouwen in 1980 gesloopt.(zie foto’s) Er rest ons alleen nog de herinnering dat hier op een andere manier dan nu ook geld werd verdiend.

De vroegere waterbevoorrading van de brouwerij gebeurde tot begin van de twintigste eeuw via de MOERBUZE, een loden grondleiding door de stad aangelegd om "proper" water vanuit de vestingen naar de brouwerijen te leiden. Zo liep ook in de Langestraat een leiding welke achtereenvolgens de brouwerijen DE ZON, ‘t HAMERKEN, DE MEERMIN en DE DRIE MONNIKEN bevoorraadde.

Ernest Vandevyvere schreef een interessant boek over die moerbuizen in de stad Brugge.
Watervoorziening te Brugge van de 13-de tot de 20-ste eeuw.
Gepubliceerd in 1983 in Brugge door de Koninklijke Gidsenbond Brugge en West-Vlaanderen.

Hieronder nog een galerij met meer foto's en uitleg over bovenstaande gegevens.
Klik op een foto om de ganse galerij in het groot te zien.

Extra foto's: 
Brouwerijgevel 1972
Afbraak brouwerijgebouwen 1975
Afbraak 1975
Moerbuizen in de stad 16de eeuw / zie Langestraat
Mr. Moulaert 1907