Brouwerij De Sterre

Den Ezele / Van Caillie

14de eeuw - 1935

Oude Zak 1
nr. 17 op de wandelkaart van Brugge
Wandelkaart: 
brouwerijgebouw vanop Ezelsbrug 1980
Café Rozenbrouw Vlamingbrug
Binnenkoer van de brouwerij 1980

Voor we de volgende brouwerij tegen komen gaan we eerst verder langs deAugustijnenrei en zien over de Vlamingbrug het café Rozenbrouw, Vlamingstraat 71. Petra Peys en haar mijn man baten reeds 31 jaar de zaak uit, voorheen haar ouders. Dit is nog één van de weinige overgebleven volkscafé ‘s in de stad. Het dankt zijn naam aan de brouwerij welke we straks nader gaan bekijken. (Brouwerij De Roos).  Tijd om wat moed in te drinken voor de rest van de wandeling. Santé

We lopen verder via de Pottemakersstraat waar een aantal decennia  geleden één van Brugge ’s oudste herbergen verdween: 't Spaans Heester. Voormalige herberg "Spaans heester", gelegen achter bakstenen muur, links toegankelijk via korfboogpoort met afgeschuinde dagkanten. Deze herberg kwam reeds voor op de kaart van Marcus Gerards in 1562. Sinds jaren 1993 totaal herbouwd en in gebruik als woonhuis.

We komen in de Ezelstraat en gaan even over de leuning van het Ezelsbrugske kijken en we zien tussen de begroeiing een industrieel gebouw achter het eerste huis langs de rechtse kant van het water. Het grote herenhuis van Oude Zak nummer één was de brouwerswoning van een tot 2000 nog bijna intact gebleven brouwerijgebouw. Nu is in de brouwerswoning een immobiliën kantoor gevestigd. In de Oude Zak kunnen we nog de toegangspoort zien van de brouwerij en het brouwerijgebouw. Vóór 1400 was dit hoekhuis Den Ezele genaamd en na 1400 vinden we het als De Sterre omschreven.

De brouwerij was toen reeds aangesloten op de Moerbuze, de waterleiding van toen. Bij een telling in 1673 wordt de brouwerij ook vermeld en een eeuw later wordt de eigenaar-brouwer Martinus Roels vermeld in opvolging van Albertinus De Vinck. Op het einde van de 19de eeuw was de brouwerij eigendom van de familie Alphons Floor-Scheyvaerts. In 1912 wordt de eigenaar de familie Van Houtryve.  Oscar Van Houtryve van brouwerij Den Os (zie verder) kocht deze brouwerij voor zijn dochter en schoonzoon Albert Van Caillie (1913-1977).  Het Phenix bier heeft er helaas niet lang gevloeid, want in 1931 werden de ketels voorgoed stilgelegd.

 De zoon Albrecht Van Caillie hield er nog een tijd depot van Haecht een opschrift welke nog tot een descenia geleden  vaag op de muur te lezen was (zie foto). Joseph Floor, van de in faling gestopte brouwerij De Roos (zie verder), kwam hier werken en bracht in ruil daarvoor zijn cliënteel mee. Zijn bierkar werd getrokken door een ezel die naar de naam POL luisterde ... en ook graag een biertje dronk.

In de Ezelstraat nemen we een straatje verder en in ‘t Zakske komen we bij ...

Hieronder nog een galerij met meer foto's en uitleg over bovenstaande gegevens.
Klik op een foto om de ganse galerij in het groot te zien.

Extra foto's: 
Brouwerijgebouw De Sterre 1980
Luchtfoto brouwerij De Sterre 1980
Toegangspoort via Oude Zak 1980
Muurbeschildering "Depot Haecht" 1980
uitzicht Oude Zak poort en brouwerijgebouw 2010
Brouwershuis hoek Oude Zak 2006
Brouwershuis en ketelhuis vanop Vlamingbrug 2006