De Brugse Parochies (3 delen)

auteurs: 
Jaak A. Rau
uitgeverij: 
Marc Van de Wiele
uitgave jaartal: 
1987/88/89