Onder de Poldertorens

uitgave jaartal: 
jg. 14,24