Proloog

ProfKabouter De Chouffe Brouwkabouter met zijn vliegende bok wordt in dit verhaal de protagonist. Hij beschikt over super wonderlijke gaven die tijdloos zijn, zodat hij op elke plaats waar hij zich bevindt zich in alle historische, geologische, bierologisch en filosofische tijdperken kan bewegen. Uit het verleden ziet hij al de toekomst, en dat helpt hem dingen te zien die wij nog zouden moeten beleven. Dank zij zijn onsterfelijkheid is hij niet aan tijd gebonden en beleeft hij alles op zijn eigenste moment. Hij plaatst er, om ons te helpen, bij iedere gebeurtenis een jaartal bij, omdat wij in vakjes denken en dat dwangmatig chronologisch willen ordenen volgens onze Christelijke jaartelling. Onze Brouwkabouter volgt de Chouffe-jaartelling, van 6666 jaar vóór Chouffe tot 6666 jaar nà Chouffe. Hij ziet de feiten, en het is aan ons om de gevolgen daarvan in te schatten, en die eventueel een volgnummer te geven.

Prof. Goedbier & Chouffekabouter Marcel Voor hen die niet in kabouters geloven, raad ik aan dit verhaal in een lege Chouffefles te sluiten, goed af te stoppen, en het in de Atlantische Oceaan te werpen tussen 6 uur ’s morgens en 6 uur ‘s avonds. Het zal anderen een goed buikgevoel geven.

Cheers

Professor Arnoldus GoedBier
& Chris d'Achouffe

Klik op de foto om ze groter te zien.