Inleiding door Lic. W.P. Dezutter 1994

Jan Albert De Bruyne (acteur, hobby brouwerijgeschiedenis)
Prof. Arnoldus Goedbier 1986 (Jan Albert De Bruyne)
Lic. W.P. Dezutter, ere-conservator museum Volkskunde Brugge
Prof. Goedbier kondigt aan...

Jan Albert De Bruyne werdzoals ondergetekende, geboren in 1946, een tot nu toe onovertroffen bierjaarBeiden waren we dan ook voorbestemd om iets te hebben met het bier hoewel de loopbaan van uw nederige dienaar beperkt bleef tot herbergierschap van "De Zwarte Kat". Zelfs de katte kweek heeft geen onmiddellijke vruchten afgeworpen vermits Aristide omschreven wordt als "het" kat.

J.A. De Bruyne was veel gedrevener en ging zowaar een dubbel leven aan. Na zijn doctoraat in de bierologie maakte hij ogenblikkelijk carrière als ProfArnoldus GoedbierBij zijn vorsingswerk maakt hij gebruik van zowel wetenschappelijke als filosofische methodes. Hij onderzoekt socio-culturele bierachtergronden, graaft in de biergeschiedenis en doorgrondt elke bierhistorie. Deze tak werd door hem biermythologie gedoopt. In het Belgische Jaar van het Bier (1986) richtte hij het N.B.I. op. Dit Nationaal Biermythologisch Instituut werd zeer populair door de dagelijkse Radio uitzendingen (BRT2) onder de titel: DE BIEROFOON. Zelfs de niet bierdrinkers hebben de 120 uitzendingen niet gemist.

De bierdruk bleef stijgenVanaf 1990 bracht hij weer leven in brouweriiradio door een wekelijkse uitzending over biercultuurGedurende twee jaar (1990- 1992) tapte hij elke donderdagavond tussen 8 en 10u uit het historisch, sociaal en cultureel biervat in het programma "HET GELAG". Hij maakte ook zeer gewaardeerde dia-reportages over de oude brouwerijen in de Westhoek en de Brugse brouwerijen.

Zo ontstond deze brochure "Bierverleden te Brugge", een initiatief van het Brugs Brouwerij- en Mouteriimuseum en zijn stuwende kracht Paul Vanneste.  Deze degustieve wandeling langs 41 biergetuigen toont meer de ernstige dan de luimige zijde van de auteur. Het is brouweriigeschiedenis van het zuiverste water, wetenschappelijk verantwoord en met oog voor veel kleine monumenten en wetenswaardigheden. Het smaakt naar een dubbele tripel.

Brugge, 30 juni 1994
lic. W.P. Dezutter
conservator Stedelijk Museum voor Volkskunde Brugge
nu : ere-​conservator Stedelijk Museum voor Volkskunde Brugge

Biografie W.P. Dezutter

Willy Dezutter, geboren te Sluis (Nederland) op 23 maart 1946 uit een Nederlandse moeder en een Belgische vader.  Woonde tot 1970 in Aardenburg (West-Zeeuws-Vlaanderen), nadien in Gent (B) en vanaf 1973 in Brugge (B).
Behaalde in 1970 aan de Rijksuniversiteit Gent, met grote onderscheiding, het diploma van licentiaat in de kunstgeschiedenis en archeologie met een scriptie over “Beschilderde middeleeuwse grafkelders”.  Werkte voordien, na zijn middelbare studies, in 1965-1966 onder leiding van de provinciaal archeoloog in Zeeland ir. J.A. Trimpe Burger (1923-2008) bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (R.O.B.) als technisch assistent.
1970-1972:  wetenschappelijk medewerker in het Centrum voor Kunst en Cultuur van de Stad Gent.
1973-2007:  conservator bij de Stedelijke Musea van Brugge (o.a. Stedelijk Museum voor Volkskunde, de vier Stedelijke Molens, het Guido Gezellemuseum 1985-1990, lid van de Directie van de Stedelijke Musea in 1999).
Publiceerde over geschiedenis, volkskunde, kunst en museologie.
Secretaris-Generaal van de Belgische Museumvereniging (1976) en secretaris van het Belgisch Nationaal Comité van ICOM (1976).
Hoofdredacteur van Museumleven, Jaarboek voor museologie van de Vlaamse Museumvereniging (1974-1997).
Gastdocent over Probleme musealer Dokumentation aan de Westfälische Wilhelms-Universität te Münster (D) in 1978 en 1979.
Redactielid van het tijdschrift “Biekorf” (1974-2012).
Redactielid van het tijdschrift “Het Brugs Ommeland” (1977-2012).
Is sterk geëngageerd binnen het vrijzinnig-humanisme en was van 2002-2011 ondervoorzitter van het Vrijzinnig Centrum “De Sleutelbrug” in Brugge en redactielid van het driemaandelijks tijdschrift “De Sleutelbrug” van 2002-2012.